Huisregels

  1. Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw eventuele medisch verleden.
  2. Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden.
  3. Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  4. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
  5. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestaakt, en wordt er eerst een arts geraadpleegd.
  6. Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk heel belangrijk. Ik verwacht van mijn cliënten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.
  7. De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.